Easy Template
Home Producten Diensten maatwerk word sjablonen Contact
Easy Template sjablonen balk
Easy Template

 

 

Overige informatie Snipperkaart
Op deze pagina geven wij meer informatie over de werking van de vakantiekaart.

Vastleggen compensatie voor overwerk

Wanneer een werknemer extra uren heeft gewerkt die gecompenseerd mogen worden, worden deze uren toegevoegd aan het opgebouwd saldo. Wanneer de uren worden opgenomen, worden deze op dezelfde manier van het saldo afgeboekt als bij gewone vakantiedagen. Zo onstaat maar één saldo per persoon dat altijd up-to-date is.

Compensatie dagen op vakantiekaart zichtbaar
Figuur geen discussie meer over nog te compenseren dagen/uren

Totaal per werknemer
Per werknemer is een aparte kaart beschikbaar. Deze vakantiekaart wordt periodiek geprint en eventueel ter goedkeuring ondertekend.


Totaal per bedrijf
Door in een apart Excel werkblad vakantiekaarten van de werknemers te koppelen, wordt een overzicht per bedrijf of afdeling zichtbaar. In juni van een jaar is dan al te zien wie nog teveel dagen over heeft en dus kan worden gevraagd meer vakantie op te nemen. Zo wordt voorkomen dat in oktober blijkt dat een werknemer zijn dagen heeft opgespaard.

>> terug naar snipperkaart <<

 
Vakantiekaart
Voorgaande jaren
Nieuwsbrief
Verlofoplossingen
EASY TEMPLATE
Easy Template op Twitter
Urenregistratie
Vakantiekaart in Excel
Microsoft Office trainingen