Verlofregistratie

Easy Template heeft verschillende oplossingen voor het bijhouden van vakantiedagen, compensatie-uren en de toedeling naar vervaltermijnen van verlofdagen.

Verlof oplossingen

Vakantiekaart en vakantieplanner

Verlofregistratie MKB

Easy Office 247 - Verlofregistratie